• Een nieuw korps: gemeentepolitie Landgraaf

   Nuijten-Edelbroek, E.G.M. (WODC, 1985)
   Per 1 januari 1982 heeft in Zuid-Limburg een grootschalige gemeentelijke herindeling plaatsgehad, waarbij het aantal gemeenten werd teruggebracht van 58 naar 23. Deze herindeling had ingrijpende gevolgen voor de organisatie van rijks- en gemeentepolitie in deze regio. Dit rapport bevat de bevindingen met betrekking tot de voorbereiding en opbouw van een nieuw ingesteld gemeentelijk politiekorps in voormalig rijkspolitiegebied.
  • Gemeentelijke herindeling en politie-organisatie - Een onderzoek naar de veranderingen in de politie-organisatie in Zuid-Limburg

   Nuijten-Edelbroek, E.G.M. (WODC, 1985)
   Per 1 januari 1982 heeft er in de regio Zuid-Limburg een streeksgewijze gemeentelijke herindeling plaatsgevonden, waarbij de tot dan toe bestaande 58 gemeenten werden teruggebracht tot 23 gemeenten; 19 daarvan waren nieuw. Het WODC heeft een onderzoek verricht naar aanleiding van deze gemeentelijke herindeling. Daarbij is aandacht besteed aan de aard en het verloop van de voorbereidingen binnen het eigen korps. Voorts is nagegaan hoe de ervaringen van het politiepersoneel waren met de nieuwe werksituatie binnen het eigen korps na de reorganisatie.
  • Gemeentelijke indeling en de organisatie van de politie: Zuid-Limburg

   Nuijten-Edelbroek, E.G.M. (WODC, 1983)
   Dit onderzoek betreft de voorbereidingen van de veranderingen in de organisatie van de politie alsmede de meningen daarover van het politiepersoneel.
  • Gemeentelijke indeling in Zuid-Limburg - Ervaringen met de nieuwe organisatie van de gemeentelijke politiekorpsen

   Nuijten-Edelbroek, E.G.M. (WODC, 1984)
   In het rapport Gemeentelijke indeling en de organisatie van de politie: Zuid-Limburg (1983). is uitgebreid weergegeven wat de probleemstelling en de opzet zijn geweest van het onderzoek naar de gevolgen van de gemeentelijke herindeling voor de organisatie van de politie. In dit vervolgrapport komen de resultaten aan de orde van de tweede fase van het onderzoek naar de ervaringen van het politiepersoneel van de politiekorpsen van Heerlen, Kerkrade en Sittard met de werksituatie in het eerste jaar na de datum van ingang van de gemeentelijke herindeling.