• De harmonisering van de straftoemeting in discussie - Een bijdrage aan de harmonisering van het strafvorderingsbeleid in het ressort Arnhem

   Kaaden, J.J. van der; Steenhuis, D.W. (WODC, 1976)
   INHOUD: 1. Inleiding 2. De resultaten van de eerste gespreksronde 3. De opzet van de tweede gespreksronde 4. De resultaten van de tweede gespreksronde 5. De literatuur over de straftoemeting SAMENVATTING: In dit rapport zullen eerst in het kort de resultaten van de eerste gespreksronde worden samengevat. Daarna volgen een beschrijving van de opzet van de tweede gespreksronde en een overzicht van de resultaten daarvan. Vervolgens worden deze gekoppeld aan datgene wat in de literatuur over het beslissingsproces van de straftoemeter bekend is. Een en ander wordt tenslotte in een aantal konklusies samengevat waarbij getracht wordt aan te geven op welke wijze door het Openbaar Ministerie zinvol aan de pogingen tot harmonisering inhoud kan worden gegeven.
  • De harmonisering van het vervolgingsbeleid in discussie - Een bijdrage aan de harmonisering van het sepotbeleid in het ressort 's-Hertogenbosch

   Bergeijk, G.A. van; Kaaden, J.J. van der (WODC, 1977)
   De procureur-generaal bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch heeft in het begin van de zeventiger jaren het WODC verzocht een onderzoek in te stellen naar de achtergrond van het verschil in de hantering van het opportuniteitsbeginsel in zijn ressort. Na afsluiting van dit onderzoek bleek de behoefte te bestaan aan verdere discussie over de resultaten van dit project. In 1976 is daartoe een vervolgonderzoek uitgevoerd met het doel een bijdrage te leveren aan de harmonisering van het sepotbeleid. In dit rapport worden in het kort de resultaten van het eerste onderzoek weergegeven en wordt een uitgebreider verslag gedaan van het discussieproject.
  • Harmonisation in forensic expertise - An inquiry into the desirability of and opportunities for international standards

   Nijboer, J.F. (ed.); Sprangers, W.J.J.M. (ed.) (Leiden University - Study Centre on Evidence, 2000)
   This volume contains contributions regarding different aspects of the following questions:What are the differences and similarities between the various national jurisdictions in European countries concerning the law and practices regarding forensic experts and legal professionals?What instruments are available to legislators, politicians and legal professionals to create more unity in legal systems and practices?What frameworks and tools can be developed in this context by international organizations such as the European Union, the Council of Europe and non-governmental organizations such as the European Network of Forensic Science Institutes?