• Neurofeedback bij jongens met ADHD, co-morbide stoornissen en een civiel- of strafrechtelijke maatregel

      Nieuwenhuizen, Ch. van; Bink, M.; Bongers, I.L.; Ruijter, L. de (Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en De Kempen (GGzE), 2010)
      Doel van deze studie is om de haalbaarheid en klinisch relevante veranderingen te onderzoeken bij een complexe doelgroep. Twee onderzoeksvragen staan daarbij centraal: Is een neurofeedbacktraining een uitvoerbare (feasible) interventie bij jongens met ADHD en/of forse ADHD-klachten, co-morbide stoornissen en een civiel- of strafrechtelijke maatregel?Heeft een neurofeedbacktraining effect op de volgehouden aandacht en verdeelde aandacht van jongens met ADHD en/of forse ADHD-klachten, co-morbide stoornissen en een civiel- of strafrechtelijke maatregel? INHOUD: 1. Inleiding 2. Neurofeedback: achtergrond & wetenschappelijke evidentie 3. Methode van onderzoek 4. Beschrijving kenmerk doelgroep 5. Uitvoerbaarheid 6. Klinisch relevante veranderingen 7. Beschouwing