• Vluchtelingen in Europa

      Jennissen, R.P.W.; Entzinger, H.B.; Strik, M.H.A.; Schapendonk, J.; Bruin, R.; Kok, S.G.; Terlouw, A.; Bolhuis, M.; Wijk, J. van; Klaver, J.F.I. (WODC, 2015)
      ARTIKELEN: 1. R.P.W. Jennissen - Asielzoekers in Europa: De geopolitieke context 2. H.B. Entzinger - Op zoek naar bescherming in een vrije wereld: Asielmigratie naar Europa ontleed 3. M.H.A. Strik - Frontex en de grenzen van zijn mandaat 4. J. Schapendonk - De dynamiek van een migratiereis van Afrika naar Europa 5. R. Bruin, S.G. Kok en A. Terlouw - Dublin: Blind interstatelijk vertrouwen is een fictie: Over inwilligingspercentages en overdrachten 6. M. Bolhuis en J. van Wijk - De Arabische Lente en artikel 1F Vluchtelingenverdrag 7. J.F.I. Klaver - Een verblijfsvergunning, maar dan? De sociaaleconomische integratie van vluchtelingen in Nederland SAMENVATTING: Aan de zuidkust van Europa spelen zich al jaren dramatische taferelen af met vluchtelingen die verdrinken tijdens de overtocht vanuit met name Noord-Afrika. In 2014 was er een triest record: maar liefs 3.200 mensen verdronken op weg naar Italië. In de eerste vier maanden van 2015 waren er al meer dan 1.700 verdrinkingen. Zolang de oorlogssituatie in Syrië en delen van Noord-Afrika voortduurt, lijkt de vluchtelingenstroom niet te stuiten, zelfs rekening houdend met de omvangrijke vluchtelingenopvang in de regio. En ook veel mensen uit zuidelijker gelegen landen in Afrika proberen te ontsnappen aan armoede en het gebrek aan perspectief door hun heil te zoeken in Europa. Ondertussen blijft het vraagstuk van de spreiding van vluchtelingen de EU-lidstaten verdelen. De wens van de Europese Commissie om te komen tot een bindende, verplichtende verdeelsleutel stuit op verzet van de lidstaten. Op een ingelaste vergadering van de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie op 20 juli j.l. lukt het wederom niet om een akkoord te bereiken dat de druk op met name Griekenland en Italië substantieel kan verlichten. Een fiks aantal lidstaten, voor in Oost-Europa maar ook Spanje en Luxemburg, neemt minder vluchtelingen op dan de Commissie had voorgesteld. In dit themanummer over ‘Vluchtelingen in Europa’ wordt de problematiek enerzijds bekeken vanuit macroperspectief (geopolitiek, economische ontwikkelingen en EU-beleid). Anderzijds is er aandacht voor het perspectief van vluchtelingen, voor hun rechten en andere juridische aspecten, alsmede voor integratie van vluchtelingen in de West-Europese samenleving.