• Het openbaar ministerie en grote fraudezaken

      Nelen, J.M.; Boone, J.; Goudoever-Herbschleb, M.D. van den (WODC, 1994)
      Doel: Inventarisatie van de strafrechtelijke aanpak van grote fraudezaken door het O.M. De aandacht gaat daarbij speciaal uit naar de organisatorische en juridische knelpunten die een voortvarende aanpak van dit soort zaken in de weg staan. Drie vragen lagen aan dit onderzoek ten grondslag: 1) welke activiteiten ontplooit het OM in grote fraudezaken? 2) Wat zijn de resultaten van deze inspanning? 3) welke factoren bemoeilijken een geslaagde aanpak van grote fraudezaken? Ten behoeve van dit onderzoek zijn 43 dossiers van grote fraudezaken bestudeerd. Daarnaast zijn met 24 officieren van justitie en advocaten-generaal interviews gehouden. Het onderzoek heeft betrekking op zaken die in 1989 en 1991 in hoger beroep zijn behandeld.