• Criminele samenwerkingsverbanden - Ontwikkelingen in aanpak en duiding van effectiviteit

      Korf, D.J.; Luijk, S.J.; Meijer, E. de (Universiteit van Amsterdam - Bonger Instituut voor Criminologie, 2018)
      Aanleiding voor dit onderzoek was de constatering dat de groei in het aantal aangepakte criminele samenwerkingsverbanden (csv’s) niet terug te zien was in de ontwikkeling van het aantal vrijheidsstraffen. Om de georganiseerde misdaad terug te dringen werd in 2012 tussen de (toen nog) Minister van Veiligheid en Justitie, de politie en het OM afgesproken dat er meer csv’s zouden moeten worden aangepakt: in 2014 twee keer zoveel als in 2009. Probleemstelling: Welke verklaring(en) ligt/liggen ten grondslag aan het achterblijven/ uitblijven van een stijging in het aantal strafopleggingen bij het aantal door het OM gerapporteerde aangepakte csv’s over de periode 2009-2015? INHOUD: 1. Inleiding 2. Criminele samenwerkingsverbanden: definitie, operationalisering en registratie 3. Diverse vormen van aanpak van csv's 4. Aanpak binnen het strafrecht op thema's 5. Aanpak van csv's volgens de betrokken professionals 6. Registratie en cijfers over csv-onderzoeken en aanpak 7. Vrijheidsstraffen in perspectief 8. Effectiviteit in opsporing, vervolging en berechting 9. Duiding van effectiviteit en adviezen voor rapportage 10. Conclusie