• Arbeidsmarktpositie van ex-gedetineerden in Nederland, andere Europese landen en de Verenigde Staten - Literatuuronderzoek

   Netburg, C.J. van (WODC, 1996)
   In het kader van deze literatuurverkenning is in binnen- en buitenlandse publikaties gezocht naar informatie over de arbeidspositie van ex-gedetineerden. Om een duidelijk beeld te krijgen is ook gekeken naar de achtergronden van deze groep voordat zij in detentie gingen. Naast de situatie in Nederland is gekeken naar de situatie in Duitsland, Frankrijk, Zweden, Griekenland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.
  • Developments in the Use of Prisons

   Stern, V.; Tonry, M.; Kuhn, A.; Reitz, K.R.; Ryan, M.; Lösel, F.; Netburg, C.J. van; Kruissink, M. (WODC, 1996)
   ARTICLES: 1. Editorial 2. V. Stern - Mass incarceration: 'a sin against the future'? 3. M. Tonry - Controlling prison population size 4. A. Kuhn - Incarceration rates: Europe versus USA 5. K.R. Reitz - The American experiment; crime reduction through prison growth 6. M. Ryan - Private prisons; contexts, performance and issues 7. F. Lösel - Changing patterns in the use of prisons; an evidence-based perspective 8. Ex-prisoners and the labour-market - a literature review - C.J. van Netburg; 9. Policing and change - a book review by M. Kruissink 10. International conference on restorative justice for juveniles 11. Crime institute profile: National Research Institute of Legal Policy, Finland
  • Europa

   Limonard, B.R.; Sie Dhian Ho, M.; Holman, O.; Bruinsma, G.J.N.; Boerwinkel, A.M.C.; Grinten, P.M.M. van der; Smeulders, A.; Battjes, H.; Hert, P. de; Roos, Th. de (WODC, 2004)
   ARTIKELEN: 1. B.R. Limonard en M. Sie Dhian Ho - Een grondwet voor Europa;een beoordeling op hoofdpunten 2. O. Holman - De uitbreiding van de Europese Unie in historisch perspectief 3. G.J.N. Bruinsma - Misdaaddreigingen uit de nieuwe lidstaten van de EU 4. A.M.C. Boerwinkel en P.M.M. van der Grinten - Wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen 5. A. Smeulders - Het Europese Aanhoudingsbevel; consequenties voor de rechtspraktijk en mensenrechtelijke aspecten 6. H. Battjes - Het Europese asielrecht 7. P. de Hert - Het einde van de Europese rechtshulp; de geboorte van een Europese horizontale strafprocesruimte 8. P. de Hert en Th. de Roos - De positie van Nederland in het Europees strafrechtelijk landschap SAMENVATTING: Themanummer van JV tegen de achtergrond van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese raad, tweede helft van 2004. Tijdens de Europese top op 5 november 2004 presenteert Nederland een Meerjarenprogramma, dat de politieke richtsnoeren moet geven voor de samenwerking op het terrein van Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) voor de komende 5 jaar. In dit themanummer laat de redactie enerzijds zien wat er tot nu toe is bereikt op justitieel terrein en wat de gevolgen zijn voor de Nederlandse rechtspraktijk, en anderzijds ruimte geven aan (toekomst-)visies op Europa. Er is aandacht voor de nieuwe grondwet voor Europa en voor de vraag of de uitbreiding met tien lidstaten een kans of risico is (artikel Holman). Voorts een artikel over mogelijke export van criminaliteit vanuit de nieuwe lidstaten (Bruinsma) en in verschillende artikelen ruime aandacht voor de justitiële samenwerking, waarbij onder meer de vraag aan de orde komt of we met die samenwerking niet te hard van stapel lopen (De Hert De Roos).