• Doelbereiking en effectiviteit van de Wet aanpassing enquêterecht in de praktijk

      Lafarre, A.J.F.; Schippers, B.C.J.; Bosch, S.F.W. van den; Elst, C.F. Van der; Sangen, G.J.H. van der (WODC, 2018)
      In dit onderzoeksrapport staat de evaluatie van de op 1 januari 2013 in werking getreden Wet aanpassing enquêterecht, zoals neergelegd in art. II van deze wet, centraal. De volgende onderzoeksvraag is hierbij geformuleerd: ‘In welke opzichten en in welke mate wordt het doel van het enquêterecht, te weten het snel en doeltreffend oplossen van het geschil, zodat de rechtspersoon verder kan opereren, bereikt door de invoering van de Wet aanpassing enquêterecht en welke andere effecten kunnen worden onderscheiden?’.De Wet aanpassing enquêterecht bestaat uit vijf wetswijzigingscategorieën, betreffende 1. ontvankelijkheidscriteria; 2. de koppeling van onmiddellijke voorzieningen en het onderzoek; 3. waarborgen ten aanzien van het onderzoek; 4. het indienen van verweerschriften en; 5. de kosten van verweer. INHOUD: 1. Inleiding 2. Het juridisch- en onderzoekskader 3. Algemene descriptieve gegevens uit de jurisprudentieanalyse 4. Wetswijzigingscategorie 1: ontvankelijkheidscriteria 5. Wetswijzigingscategorie 2: onmiddellijke voorzieningen 6. Wetswijzigingscategorie 3: waarborgen in de onderzoeksfase 7. Wetswijzigingscategorie 4: indienen verweerschriften 8. Wetswijzigingscategorie 5: kosten van verweer 9. De Wet aanpassing enquêterecht in haar totaliteit 10. Conclusie