• Europees strafrecht

      Fijnaut, C.J.C.F.; Boer, M. den; Koers, J.; Kortenhorst, P.C.; Verrest, P.A.M.; Duijkersloot, A.P.W.; Widdershoven, R.J.G.M.; Nijboer, J.F.; Sprangers, W.J.J.M.; Corstens, G.J.M.; et al. (WODC, 2001)
      ARTIKELEN: 1. C.J.C.F. Fijnaut - Europol en Eurojust; politiële en justitiële samenwerking in strafzaken 2. M. den Boer - Bestrijding georganiseerde misdaad in Europa; een vergelijkend perspectief 3. J. Koers - Het E.U.-rechtshulpverdrag; wederzijdse samenwerking in strafzaken 4. P.C. Kortenhorst en P.A.M. Verrest - De magistrat de liaison; een pionier in de internationale samenwerking 5. A.P.W. Duijkersloot en R.J.G.M. Widdershoven - Europa en bestuurlijke handhaving; trends en uitdagingen 6. J.F. Nijboer - Recommendations; over het 'zachte' (straf)recht van de Raad van Europa 7. J.F. Nijboer en W.J.J.M. Sprangers - Forensische expertise; Europese harmonisatie 8. G.J.M. Corstens - Europees strafrecht; een Europees O.M. en het subsidiariteitsprincipe 9. A. Slotboom - Naar een strafrechtelijk Europa; de U.S.A. als leermodel SAMENVATTING: In dit nummer wordt de aandacht voornamelijk geconcentreerd op ontwikkelingen binnen het Europese strafrecht. Onder meer de volgende vragen komen aan bod: welke voor- en nadelen zijn verbonden met het tussenstatelijke en het bovenstatelijke spoor van Europeanisering? Waaruit bestaat eigenlijk de gemeenschappelijke vloer van het Europese strafrecht? Hoe dient de democratische en rechterlijke controle op de opsporingsinstanties vorm te krijgen?