• Gokken in kaart - tweede meting aard en omvang kansspelen in Nederland

   Bieleman, B.; Biesma, S.; Kruize, A.; Zimmerman, C.; Boendermaker, M.; Nijkamp, R.; Bak, T. (Intraval, 2011)
   Na een voorstudie door het Amsterdam Institute for Addiction Research, heeft het Centrum voor Verslavingsonderzoek (CVO) in 2005 het eerste onderzoek uitgevoerd. Het rapport van dit onderzoek kreeg als titel ‘Verslingerd aan meer dan een spel’ (zie link bij: Meer informatie). Dit onderzoek geldt als nulmeting. Deze tweede meting is grotendeels een herhaling van de eerste meting, zodat ontwikkelingen kunnen worden vastgesteld. Vier onderdelen staan centraal: de omvang van kansspelverslaving, de aard van kansspelverslaving, het preventiebeleid en verwachtingen voor de toekomst. INHOUD: 1. Inleiding 2. Aantallen spelers 3. Aantallen spelers naar soort spel 4. Aard regelmatige spelers 5. Kansspel- en preventiebeleid 6. Conclusies
  • Prevalentie van problematisch speelgedrag onder deelnemers aan online kansspelen

   Bruin, D. de; Labree, M. (Centrum voor Verslavingsonderzoek (CVO), 2015)
   Het onderzoek kent de volgende onderzoeksvragen: In welke mate zijn kenmerken van kansspelverslaving aanwezig bij deelnemers aan short odds online kansspelen? Wat is de verdeling van deelnemers aan online kansspelen in recreatieve, risicio- en probleemspelers? Wat is de verdeling van deelnemers aan online kansspelen over verschillende typen short odds online kansspelen? Hoe zijn de recreatieve, risico- en probleemspelers verdeeld over de verschillende typen online kansspelen? Welk aandeel van kansspelverslaving is in de ervaring van hulpverleners te relateren aan deelname aan online kansspelen? INHOUD: 1. Inleiding 2. Methodische verantwoording 3. De resultaten van de panelstudie onder online spelers 4. Online spelers in de verslavingszorg
  • Substitutie tussen online en offline kansspelen

   Blankers, I.; Douma, K.; Wilms, P. (APE - Public Economics, 2012)
   Het kabinet heeft besloten het kansspelbeleid te moderniseren. Op dit moment is het in Nederland niet toegestaan om kansspelen via internet aan te bieden. Toch wordt in de praktijk door enkele honderdduizenden Nederlanders op internet deelgenomen aan onder andere poker, casinospelen en sportweddenschappen. Onderdeel van de modernisering is dat kansspelen op internet gereguleerd zullen worden door middel van een vergunningstelsel. Er is behoefte aan inzichten in de aard en omvang van mogelijke substitutie-effecten tussen traditionele kansspelen en internetspelen. De volgende vragen komen in dit onderzoek aan de orde: - Wat is onderscheidend aan beide markten en wat overlapt (kenmerken spelers, inzetten, aanbod, etc.)? - Welke assumpties kunnen er gemaakt worden over de elasticiteit tussen beide markten, en binnen welke bandbreedte zijn deze uitkomsten betrouwbaar? - Wat zijn de te verwachten effecten op de omzet van de loterijen, en binnen welke bandbreedte zijn deze uitkomsten betrouwbaar? INHOUD: 1. Vraagstelling en aanpak 2. Kansspelmarkt 3. Substitutie 4. Empirische onderzoek 5. Synthese
  • Verslingerd aan meer dan een spel - Een onderzoek naar de aard en omvang van kansspelproblematiek in Nederland

   Bruin, D.E. de; Meijerman, C.J.M.; Leenders, F.R.J.; Braam, R.V. (WODC, 2006)
   Doel van het onderzoek is: inzicht geven in omvang en aard van kansspelverslaving in Nederland; de werking van het huidige (preventie)beleid met betrekking tot kansspelverslaving; aanbevelingen doen voor een preventiebeleid inzake kansspelverslaving. INHOUD: 1. Inleiding 2. Kansspelverslaving: de omvang van het probleem 3. Deelname en deelnemers aan kansspelen 4. Risico's van kansspelen 5. Kenmerken van risico- en probleemspelers 6. Preventie en hulpverlening 7. Meningen en ervaringen kansspelbeleid