• Anders straffen

   Unknown author (WODC, 1993)
   Deze aflevering van Justitiële Verkenningen is gewijd aan andere dan de traditionele strafrechtelijke straffen. Deze alternatieven, tegenwoordig `taakstraffen' genoemd, hebben een sterke groei doorgemaakt, niet alleen gemeten in het aantal keren dat zij worden opgelegd, maar ook in de ongekende rijkdom aan mogelijke varieteiten.
  • Dagdetentie - Evaluatie van een experiment

   Wartna, B.; Aidala, R. (WODC, 1991)
   Tijdens dit experiment hebben langgestraften de laatste zes weken van hun straf in dagdetentie doorbracht. Het doel van het onderzoek is vast te stellen of dagdetentie een meerwaarde kan hebben boven reeds bestaande modaliteiten, in het bijzonder de open inrichting, in de voorbereiding van de terugkeer van langgestraften naar de samenleving. De resultaten van het onderzoek leren ons dat het antwoord op deze vraag voorzichtig bevestigend is. INHOUD: 1. Achtergronden en opzet experiment dagdetentie Rotterdam 2. Opzet evaluatie-onderzoek 3. Kenmerken onderzoeksgroep 4. Bevindingen van gedetineerden 5. Discussie.
  • Dagdetentie en recidive - een vervolgstudie naar de resultaten van het experiment in Rotterdam

   Wartna, B.S.J. (WODC, 1995)
   In mei 1989 ging in de Noordsingel Rotterdam een experiment met dagdetentie van start. Langgestrafte gedetineerden konden daar de laatste zes weken van hun detentie doorbrengen. Overdag volgden zij een programma gericht op de situatie na hun invrijheidsstelling. 's Avonds, 's nachts en de weekeinden verbleven zij op hun huisadres.
  • Een aantal alternatieve straffen en alternatieve strafexecuties nader bekeken - literatuuronderzoek II

   Netburg, C.J. van (samenst.) (WODC, 1995)
   In oktober 1994 is door de minister van Justitie een commissie onder voorziterschap van mr. F. Korthals Altes geïnstalleerd met als taakopdracht alternatieven te ontwikkelen voor andere vormen van rechtshandhaving dan strafrechtelijke en voor de vrijheidsstraf. Ten behoeve van de werkzaamheden van deze commissie is een inventarisatie gemaakt van binnen- en buitenlandse alternatieven ter (gedeeltelijke) vervanging van de vrijheidsstraf en ter verkorting van de tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf. Op verzoek van de commissie is een beperkt aantal van deze alternatieven nader bestudeerd.