• Evaluatie van het herziene fiscale procesrecht

      Pechler, E.B.; Feteris, M.W.C. (WODC, 2004)
      In 1999 is een nieuw procesrecht in belastingzaken ingevoerd. In dit rapport is de werking daarvan geëvalueerd. De vragen die daarbij een rol spelen zijn: Voldoet het procesrecht aan eisen van tijdige geschilbeslechting? Doet het procesrecht voldoende recht aan de eigen aard van belastingzaken?