• Strategisch beheer C2000 - kiezen voor slagkracht

      Unknown author (Verdonck, Klooster & Associates (VKA), 2011)
      De invoering van C2000 heeft ertoe geleid dat er één landelijk systeem wordt gebruikt voor (groeps)communicatie voor en door de hulpdiensten. Daarnaast kent C2000 nog vele andere gebruikers zoals Defensieonderdelen, Douane, Kustwacht etc. C2000 moet in zowel de normale dag/dagelijkse werkomstandigheden als tijdens grootschalige evenementen, crises, rampen en andere calamiteiten goed en betrouwbaar functioneren. Deze rapportage bevat een concreet voorstel met meerdere modellen voor een toekomstvaste en stabiele governancestructuur C2000 en een advies met betrekking tot de inrichting van het beheer C2000, inclusief uitbestedingsvarianten. INHOUD: 1. Inleiding 2. Aan te pakken problemen 3. Trends 4. Optimalisatie governance 5. Alternatieven voor tactisch beheer 6. Advies