• Harmonisatie van het consumentencontractenrecht in Europa - consequenties voor Nederland

      Cauffman, C.; Faure, M.; Hartlief, T. (WODC, 2009)
      Het doel van dit onderzoek is om aandachtspunten te leveren voor de standpuntbepaling en inbreng van Nederland bij de onderhandelingen over de horizontale richtlijn herziening consumentenacquis en het gemeenschappelijk referentiekader voor EU-contractenrecht, met betrekking tot het onderdeel Consumentenrecht.