• Actuele justitiethema's in historisch perspectief

   Fijnaut, C.; Spierenburg, P.; Bijleveld, C.C.J.H.; Spapens, P.; Koster, M. de; Moors, J.A.; Amersfoort, J.M.M. van (WODC, 2010)
   ARTIKELEN: 1. C. Fijnaut - De voorlopers van de moderne criminologie in België en Nederland 2. P. Spierenburg - Over het verband tussen de frequentie van en tolerantie voor geweld 3. M. Weevers en C.C.J.H. Bijleveld - 'Thans zal met kracht het breien van kousen worden voortgezet'; vrouwelijke bedelaars en landlopers in de RWI te Leiden 1886-1907 4. P. Spapens - De Brabantse smokkelaars; een grensgeschiedenis vol heroïek en eigenbelang 5. M. De Koster - De verhouding politie-bevolking in historisch perspectief; wederzijdse afhankelijkheid en stilzwijgende contracten 6. J.A. Moors - Radicalen en de macht in Nederland 7. J.M.M. van Amersfoort - Een som van misverstanden; het kabinet-Den Uyl en de immigratie van Surinamers 8. Internetsites SAMENVATTING: Dit themanummer rust op drie pijlers binnen de historische criminologie. Ten eerste de langetermijnontwikkelingen in sociale controle en bestraffing van overheidswege, ten tweede de evolutie van de criminologie zelf, en ten derde de studie van crimineel of deviant gedrag in het verleden. Omdat het werkveld van Justitie breder is dan het domein van de (historische) criminologie, wordt ook aandacht besteed aan een historisch voorbeeld van immigratie en integratie.
  • De Inrichting Stelselmatige Daders

   Unknown author (WODC, 2009)
   ARTIKELEN: 1. M. van Ooyen-Houben en M. Goderie - Veelplegers terug bij af? De ISD in retrospectief 2. B.C.J. van Velthoven en D.E.G. Moolenaar - Loont de SOV/ISD-maatregel? Een eerste verkenning 3. S. Struijk - De ISD-maatregel in wetshistorisch perspectief 4. M. Weevers en C. Bijleveld - Schipbreukelingen van de maatschappij? 5. W.M.E.H. Beijers en L.S.M. Rutjens - Tussen hoop en vrees; ISD'ers aan het woord 6. K.D. Lünnemann - Met de blik van de rechter; juridische overwegingen aangaande de ISD-maatregel 7. Internetsites. SAMENVATTING: Dit themanummer behandelt o.a. de geschiedenis en achtergronden van de maatregel Inrichting Stelselmatige Daders (ISD) en de voorloper daarvan, de maatregel Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV).