• Counter-terrorism strategies in Indonesia, Algeria and Saudi Arabia

   Meijer, R. (ed.); Hasan, Noorhaidi; Hendriks, B.; Janssen, F. (Netherlands Institute of International Relations 'Clingendael', 2012)
   This report is the result of a year-long study, conducted from March 2010 to March 2011, of the counter-terrorist strategies of three countries: Indonesia, Algeria and Saudi Arabia. The aim of this study was to acquire insight into the counter-terrorist strategies of these countries, to analyse them, and to compare them. The main question focussed on how the combination of counter-narratives, deradicalization programmes and political changes (democratization, amnesty, etc.) in these countries interacted. CONTENT: 1. Towards a population-centric strategy 2. Algeria's counter-terrorism strategy 3. Saudi Arabia's counter-terrorism strategy 4. Conclusion 5. English abstract
  • De nieuwe veiligheidscultuur

   Swaaningen, R. van; Hughes, C.; Hörnqvist, M.; Stangeland, P.; Body-Gendrot, S.; Hebberecht, P. (WODC, 2004)
   ARTIKELEN: 1. R. van Swaaningen: Veiligheid in Nederland en Europa; een sociologische beschouwing aan de hand van David Garland 2. C. Hughes: Besturen via misdaad en geweld? Publiek-private samenwerking bij de aanpak van criminaliteit en geweld in Engeland en Wales 3. M. Hörnqvist: Veiligheid en overheidsgeweld 4. P. Stangeland: Openbare veiligheid in Spanje sinds 11 maart 2004 5. S. Body-Gendrot: Stedelijk geweld in Frankrijk 6. P. Hebberecht: Het Belgische preventie- en veiligheidsbeleid SAMENVATTING: Dit themanummer van Justitiële verkenningen over ‘de nieuwe veiligheidscultuur’ heeft een wat ander karakter dan gebruikelijk. De artikelen zijn bewerkte (en zo nodig vertaalde) versies van papers die eind augustus 2004 zijn gepresenteerd op het seminar ‘Public safety in Europe’ aan de Erasmusuniversiteit Rotterdam. Sociaal wetenschappers uit verscheidene Europese landen discussieerden daar over de ontwikkelingen in het denken over openbare veiligheid, criminaliteitsbestrijding en preventiebeleid. Als een rode draad door dit themanummer lopen de begrippen en analyses van de Britse wetenschapper David Garland, zoals uiteengezet in zijn boek The culture of control. Belangrijke tendenzen in de nieuwe veiligheidscultuur zijn populisme, een vervaging van het onderscheid tussen misdrijven en relatief onschuldige verstoringen van de openbare orde, het geloof dat ‘gevangenisstraf helpt’, de nadruk op preventie, de nadruk op 'accountability' in de werkwijze van justitiële uitvoeringsorganisaties, alsook het betrekken van niet-strafrechtelijke actoren, zoals welzijns- en buurtorganisaties en scholen bij de strijd tegen criminaliteit.
  • Insights from the Bin Laden Archive - Inventory of research and knowledge and initial assessment and characterisation of the Bin Laden Archive

   Bellasio, J.; Grand-Clement, S.; Iqbal, S.; Marcellino, W.; Lynch, A.; Golinski, T.R.; Cox, K.; Paoli, G.P. (Rand Corporation, 2021-05)
   Dit onderzoek biedt een overzicht van de huidige inzichten over Al Qa’ida en een eerste analyse en categorisering van het ‘Bin Laden-archief’ In 2017 openbaarde de Central Intelligence Agency (CIA) van de Verenigde Staten (VS) ongeveer 470.000 bestanden die waren gevonden tijdens de inval in de woning van Osama Bin Laden in Abbottabad (Pakistan) in 2011, het zogenaamde ‘Bin Laden-archief’. Volgens de gegevens op de website van de CIA bestaat het Bin Laden-archief uit een uitgebreide verzameling van originele bestanden afkomstig van apparaten die zijn meegenomen tijdens de inval in Abbottabad en die verondersteld worden te zijn geweest van Osama Bin Laden en andere bewoners van de woning.
  • Jihadisme in Noordelijk Afrika - drijfveren, daden en deelgenoten van AQIM en Boko Haram

   Ait-Hida, S.; Brinkel, T. (Nederlandse Defensie Academie - Faculteit Militaire wetenschappen, 2011)
   Sinds de jaren negentig zijn op veel plaatsen in de wereld jihadistische terroristische organisaties actiefl. Zoals bijvoorbeeld in Afghanistan, Irak, Indonesië en Somalië. Niet alleen ver weg, ook in het meer nabije Noord Afrika baart een terroristische organisatie die zichzelf noemt Al-Qaida in de Islamitische Maghreb (AQIM), de nodige zorgen. En in het olierijke Nigeria lijkt de ideologie van Al-Qaida in opkomst met het optreden van de terroristische organisatie Boko Haram, die alles wat westers is verwerpelijk vindt. Deze rapportage bevat een analyse van die twee jihadistische extremistische organisaties en bewegingen in Noordelijk Afrika. INHOUD: 1. Jihad in Algerije en Nigeria 2. Al-Qaida in de Islamitische Maghreb 3. Boko-Haram
  • Radicalisering en jihad

   Coolsaet, R.; Roy, O.; Wijk, R. de; Mascini, P.; Verhoeven, M.; Leeuwen, M. van; Veen, H.T. van der (WODC, 2005)
   ARTIKELEN: 1. R. Coolsaet - Het islamitische terrorisme; percepties wieden en kweekvijvers dreggen 2. O. Roy - Euro-islam; de jihad van binnenuit? 3. R. de Wijk - Terrorismebestrijding; een strategie van 'hearts and minds' 4. P. Mascini en M. Verhoeven - Kan de gewelddadige jihad zonder sympathisanten? 5. M. van Leeuwen - Ronselen in Europa voor de Heilige Oorlog 6. H.T. van der Veen - Drugshandel en politiek geweld 7. Internetsites Terrorisme SAMENVATTING: Het fenomeen van de radicale islam is door de aanslagen in Madrid en de moord op cineast Theo van Gogh in Amsterdam vorig jaar bovenaan de politieke agenda beland. Wat deze gewelddaden voor velen extra schokkend maakte, was dat ze niet werden gepleegd door moslimstrijders uit verre landen, maar door – op het oog – geïntegreerde en vaak goed opgeleide jonge westerse moslims en bekeerlingen. De aantrekkingskracht van de radicale islam is zorgwekkend, niet alleen door de geweldsdreiging die ervan uitgaat, maar ook omdat de verhoudingen tussen bevolkingsgroepen onder druk komen te staan. Er dreigt een gepolariseerd klimaat te ontstaan waarin culturele en religieuze verschillen onoverbrugbaar lijken. Verschillende auteurs in dit themanummer over radicalisering en jihad gaan in op de ontworteling van groepen moslimjongeren. Vervreemding, onlustgevoelens en identiteitsproblemen worden genoemd als oorzaak danwel katalysator van islamistische radicalisering. Daarnaast is er aandacht voor de vraag welke krachten en mechanismen werkzaam zijn bij de kanalisering van deze gevoelens in politiek-religieus geïnspireerd geweld danwel sympathie daarvoor. Hoe ziet de organisatiestructuur van terroristische bewegingen eruit, wat is de rol van internet, hoe gaat rekrutering in zijn werk, wat is het belang van sympathisanten en hoe financieren terroristen hun acties? Deze en andere vragen komen uitgebreid aan de orde.