• Gezondheidsrisicogedrag onder mannelijke gedetineerden - tatoeages, piercings, boegroes, seks & injecteren van drugs en anabolen

   Wouters, M.; Doekhie, J.; Korf, D.J.; Benschop, A. (Universiteit van Amsterdam - Criminologisch Instituut Bonger, 2010)
   In de Nederlandse gevangenissen komen gedragingen voor die een riscio vormen voor de gezondheid van gedetineerden en voor anderen (bewakers, de maatschappij buiten detentie).  Er is nog weinig kennis over gezondheidsrisicogedrag onder gedetineerden in Nederlandse gevangenissen. Een quick scan uit 2007 wees uit dat risicogedrag zoals onbeschermd seksueel contact, tatoeëren en piercen regelmatig voorkomt. Dit onderzoek sluit daarop aan en inventariseert welke vormen van risicogedrag er zijn, in welke mate ze voorkomen en welke gedragingen het meest risicovol zijn. Het onderzoek focust op infectieziekten. Deze worden gedefinieerd als ziekten die worden veroorzaakt door een overdraagbare ziekteverwekker zoals een bacterie, virus, schimmel of prion. Infectieziekten zijn per definitie besmettelijk. Voorbeelden zijn SOA’s, Hiv, Hepatitis B en C, tuberculose. Ook wordt een antwoord gegeven op de vraag welke preventieve maatregelen de voorkeur verdienen en naar verwachting het best zullen worden toegepast en opgevolgd door de gedetineerden.
  • Hepatitis C in penitentiaire inrichtingen - Een onderzoek naar prevalentie

   Leemrijse, C.J.; Bongers, M.; Nielen, M.; Devillé, W. (WODC, 2010)
   Exacte cijfers over de prevalentie van hepatitis C in de Nederlandse penitentiaire instellingen ontbreken. Dit onderzoek geeft een beeld van het aantal hepatitis C besmette gedetineerden en de gevolgen daarvoor voor het beleid van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Ook komen de kosten van eventuele behandeling aan de orde omdat deze niet meer onder de reguliere zorgverzekering vallen maar voor rekening van DJI komen.