• Communicatie en strategie van de Afghaanse Taliban vanuit het perspectief van het leiderschap

   Wessels, G.; Leede, S.A.M. de; Bakker, E. (Universiteit Leiden - Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme, 2015)
   Op 28 december 2014 is een einde gekomen aan de ISAF-missie (International Security and Assistance Force) in Afghanistan. De verantwoordelijkheid voor de veiligheidssituatie in het land werd op die dag overgedragen aan de Afghaanse regering in Kabul. Eén van de grootste uitdagingen voor Afghanistan is de voortdurende strijd met de Taliban. Door de in omvang afgenomen aanwezigheid van Nederlandse militairen in Afghanistan en andere Nederlandse belangen is de informatiepositie ten aanzien van de Taliban beperkter geworden. Het besef dat inzicht in de ontwikkelingen in Afghanistan in het algemeen en de Taliban in het bijzonder voor Nederland relevant blijven, roept de vraag op of de communicatie-uitingen van de Taliban inzicht zouden kunnen bieden in het toekomstig handelen van deze organisatie. Deze algemene vraag is in deze studie in de volgende twee hoofdvragen opgesplitst: In hoeverre komt de communicatie van de Afghaanse Taliban over hun ideologie, doelstellingen en strategie overeen met hun daadwerkelijke handelen? Kunnen op basis van de communicatie van de Taliban uitspraken gedaan worden over de toekomstige positie en het toekomstig handelen van de Taliban? INHOUD: 1. Introductie 2. De Taliban als organisatie 3. De Taliban tussen woord en daad 4. Conclusie
  • Decision making on the Balkan Route and the EU-Turkey Statement

   Kuschminder, K.; Dubow, T.; Üstübici, A.; Kirisçioglu, E.; Engbersen, G.; Mitrovic, O.; Içduygu, A. (Maastricht University - Maastricht Graduate School of Governance (MGSoG), 2019)
   In 2015, there were higher than normal migration flows from Turkey to Greece and then via the Western Balkans to other European Union (EU) countries, leading to what has been termed Europe’s ‘refugee crisis’. The primary research question guiding this study is: How can the fluctuations in migration flows on the Balkans route from January 2015-December 2018 be explained? The core sub-questions guiding this research are: What explanations are there for the sharp decrease in the number of refugees and migrants on the Balkans route even before the EU-Turkey Statement came into effect? What are the decision making factors of refugees and migrants when choosing to leave Turkey before and after the EU-Turkey Statement? To what extent do policy interventions impact refugees and migrants’ decision-making regarding routes and destination choices? CONTENT: 1. Introduction 2. The Western Balkans Route to Europe and the EU-Turkey Statement 3. Conceptual framework for examining refugees and migrants' decision making 4. Methodology 5. Afghans' and Syrians' decision making in Turkey and on the Western Balkans Route 6. The interaction of policies and decision making 7. Conclusion
  • Dialoog en onderhandeling met terroristische organisaties - voorbeelden en lessen uit de westerse en niet-westerse wereld (1945-2009)

   Duyvesteyn, I.; Schuurman, B. (Universiteit Utrecht, Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur, 2010)
   De doelstelling van dit onderzoek is het op hoofdlijnen verkrijgen van inzicht in de aard van in het verleden gevoerde dialoog en onderhandeling door de overheid of daartoe aangewezen onderhandelaars met terroristische organisaties en individuele terroristen. Onder welke omstandigheden wordt er besloten om over te gaan tot onderhandelingen, hoe zijn deze dialogen verlopen en tot welke resultaten hebben deze gesprekken geleid of bijgedragen? Het centrale doel van deze studie is om te bezien welke belangrijke factoren naar voren komen gedurende en rondom onderhandelingsprocessen. Welke lessen kunnen hieruit worden getrokken? INHOUD: 1. De aanloop naar onderhandelingen 2. Het moreel dilemma van onderhandelen met terroristen 3. Het verloop van onderhandelingen 4. De uitkomsten van onderhandelingen 5. Onderhandelingen en het huidige conflict in Afghanistan
  • Justitie en politie in buitenlandse missies

   Taylor, V.I.; Bloembergen, M.; Sollie, H.; Haveman, R.H.; Fijnaut, C.; Lek, R.; Bouten, A. (WODC, 2010)
   ARTIKELEN: 1. V.I. Taylor - De opbouw van de rechtsstaat in Afghanistan; een bezinning op tien jaar buitenlandse hulp 2. M. Bloembergen - Winning the hearts and minds in Nederlands-Indië; koloniale politie als opbouwmissie 3. H. Sollie - Agenten met een vredesmissie; ervaringen van Nederlandse politiefunctionarissen 4. R.H. Haveman - Juridische ontwikkelingssamenwerking in Rwanda 5. C. Fijnaut - De integratie van de politiële en justitiële samenwerking in het buitenlands beleid van de Europese Unie 6. R. Lek - Capaciteitsopbouw door Justitie in het buitenland 7. A. Bouten - De rule of law-opbouwmissie in Kosovo 8. Internetsites SAMENVATTING: In dit themanummer is de aandacht gericht op de pogingen tot capaciteitsopbouw en hervorming van justitie en politie in postconflictlanden en alle daarbij behorende dilemma's. Ook komen de ervaringen met justitiële en juridische ontwikkelingshulp in andere landen aan de orde, zoals in Oost-Europa. De artikelen vormen een mix van wetenschappelijke beschouwingen en persoonlijke observaties van uitgezonden deskundigen.
  • Modeling the world heroin market - Assessing the consequences of changes in Afghanistan production (project summary)

   Paoli, L.; Reuter, P.; Greenfield, V. (WODC (subsidie), 2006)
   This document (16 pages) describes the project objectives and methods and summarizes its key findings. A book presenting in detail the project findings is published in 2009 by Oxford University Press. The information in this summary must be considered preliminary.
  • The world heroin market - Can supply be cut?

   Paoli, L.; Greenfield, V.A.; Reuter, P. (Max Planck Institute for Foreign and International Law, 2009)
   This book proceeds in three parts. The first part sets out basic facts. It reviews the historical development of the world opiate market. The second part explores market conditions in Afghanistan, Burma, India, Columbia and Tajikistan in greater detail. The fourth appendix (D) provides information on five other countries - Albania, Kosovo, Mexico, Pakistan and Turkey. The third and final part includes a theoretical model of effective illegality that helps to explain the role of government in determining each country's mode of participation. It also suggests opportunities and challenges for policy makers.