• Het verlof van de ter beschikking gestelde - het Adviescollege Verloftoetsing TBS in de route van aanvraag tot beslissing

      Koenraadt, F.; Langbroek, P.; Tigchelaar, J.; Velde, M. van der (WODC, 2010)
      Sinds 1 januari 2008 is het Adviescollege Verloftoetsing tbs (Avt) belast met de advisering van alle verlofaanvragen van tbs-gestelden. Met de introductie van het Avt wordt beoogd de kwaliteit van de verlofverlening te verhogen. In het Plan van Aanpak Terbeschikkingstelling en forensische zorg in een strafrechtelijk kader (derde voortgangsrapportage, september 2008) wordt aangegeven dat de verlofpraktijk zodanig dient te verbeteren via een continu professionaliseringsproces dat de veiligheid van de samenleving wordt vergroot. Dit wordt omschreven als het tot stand brengen van de lerende verlofpraktijk. In deze evaluatie staan de volgende vragen centraal: Hoe functioneert de keten van het tbs-verlof in het licht van de de kwaliteitszorg in het tbs-stelsel? Wat is de rol van het Adviescollege verloftoetsing TBS daarin? INHOUD: 1. Inleiding 2. Opzet en uitvoering van het onderzoek 3. De context van het Adviescollege Verloftoetsing TBS 4. De route naar de machtiging tot verlof 5. De afzonderlijke etappes naar het verlof 6. Het AVT en de toekomst van de verloftoetsing 7. Beantwoording van de onderzoeksvragen 8. Beschouwing