• Effectiviteit inzet dwangmiddelen, in het bijzonder buiten gebruik stellen van voertuigen

      Wilms, P.J.M.; Mein, A.G. (APE onderzoek & advies, 2017)
      De doelstelling van dit onderzoek is tweeledig: A. Achterhalen of het dwangmiddel buitengebruikstelling van een voertuig (BGS) effectiever ingezet kan worden door het invoeren van diverse veranderingen in het hele ketenproces. B. Meer algemeen gesproken bepalen op welke wijze de inzet van (nieuwe en/of bestaande) dwangmiddelen als onderdeel van de gehele executieketen gemoderniseerd en (meer) toekomstbestendig gemaakt kan worden. Bovenstaande twee doelstellingen resulteren in een tweedeling in het onderzoek. Onderdeel A van het onderzoek omvat een analyse van vijftien geïnventariseerde verbetermaatregelen en (afhankelijk van de beschikbaarheid van data) een indicatie van de effecten van deze vijftien maatregelen. INHOUD: 1. Inleiding 2. Probleemstelling 3. Het BSG-proces ontleed 4. Analyse verbetermaatregelen korte termijn 5. Suggesties inzet dwangmiddelen