• De staat van bestuur van Aruba - een onderzoek naar de deugdelijkheid van bestuur en de rechtshandhaving

   Weenink, A.W.; Klein Haarhuis, C.M.; Bokhorst, R.J.; Smit, M. (WODC, 2011)
   In dit onderzoek staan twee vragen centraal: Welke inspanningen op het gebied van goed bestuur (in het bijzonder wat betreft rechtshandhaving en rechtshandhavende instanties) heeft de Arubaanse regering zich getroost sinds de totstandkoming van het uit 1993 daterende Protocol Aruba-Nederland? In hoeverre hebben deze inspanningen resultaten opgeleverd? Welke zijn de actuele, sterke en zwakke punten op de terreinen van bestuur en rechtshandhaving, in het bijzonder op het snijvlak van beide, waarbij goed bestuur noodzakelijk is voor een adequate rechtshandhaving? INHOUD: 1. Inleiding 2. De aanpak van het onderzoek 3. De staat van bestuur en rechtshandhaving in de jaren negentig 4. Ontwikkelingen in de Arubaanse economie en overheidsfinanciën 5. De relatie tussen Staten en regering 6. De relatie tussen waarborginstituties en regering 7. Integriteitsvraagstukken in het bestuur 8. De vreemdelingenketen 9. Rechtshandhaving en bestuur 10. Analyse en conclusies
  • Marktonderzoek bibobadviezen

   Unknown author (Marktplan Adviesgroep, 1998)
   Het onderzoekt geeft antwoord op de volgende vragen:Hoeveel opdrachten vergunningen/subsidies worden per jaar ongeveer verstrekt?In welk percentage van de voorkomende opdrachten/vergunningen/subsidies heeft men een vermoeden van criminaliteit of betrokkenheid van criminelen?Hoe evalueren potentiele opdrachtgevers van het Bureau BIBOB het concept van Wet, het Bureau en haar dienstverlening?Voor welke diensten/omstandigheden/aanvragen etcetera acht men het een geschikte oplossing?In hoeverre verwacht men zelf gebruik te gaan maken van de adviezen van het Bureau ongeacht de prijsstelling?Welke informatie over de dienstverlening van het Bureau BIBOB moet bij hoeveel functionarissen in de betrokken organisatie beschikbaar zijn?Hoe wordt de beoogde prijsstelling beoordeeld?In hoeverre beinvloedt de prijsstelling de te verwachten eventuele afname van de adviezen?