• Evaluatie van het Nationaal Opsporingsteam Voor Oorlogsmisdrijven

      Beijer, A.; Klip, A.H.; Oomen, M.A.; Spek, A.M.J. van der (WODC, 2002)
      Dit rapport is een verslag van een evaluatie-onderzoek naar de werkwijze van het Nationaal Opsporingsteam Voor Oorlogsmisdrijven (NOVO-team)in de periode januari 1998-juli 2001. Hierin is het functioneren van het verantwoordelijk team van Openbaar Ministerie, het Wet Oorlogsstrafrecht-team (WOS-team), nauw betrokken.