• Verbetering Jukebox-modellen

      Huijbregts, G.L.A.M.; Moolenaar, D.; Tulder, F. van (WODC, 2002)
      Het WODC maakt reeds enige jaren prognoses van de behoefte aan sanctiecapaciteit. Van de in 2001 aangebrachte wijzigingen wordt hier inzicht gegeven in de wijzigingen en wordt een analyse gemaakt van de gevolgen die deze wijzigingen voor de uitkomsten van de prognoses hebben.