• Een spel met grenzen - De Nederlandse casinomarkt: eindrapport

      Pemberton, A.; Oostdijk, A.; Wils, J.; Werf, C. van der (WODC, 2002)
      Het Nederlandse kansspelbeleid, zoals dat is verankerd in de Wet op de kansspelen, beoogt de kansspelen in het algemeen en casinospelen in het bijzonder in goede banen te leiden. Daarbij zijn drie beleidsdoelen te onderscheiden. - Tegengaan van gokverslaving; met behulp van een preventief kansspelverslavingsbeleid. - Consumentenbescherming; zorg dragen voor een eerlijk spelverloop en duidelijke regels. - Tegengaan van criminaliteit; voorkomen van inmenging door georganiseerde misdaad. Holland Casino is de enige aanbieder van casinospelen die zich _ onder strikte voorwaarden _ mag richten op het algemeen publiek. Het bedrijf exploiteert op dit moment twaalf vestigingen waarmee het wettelijke toegestane maximumaantal is bereikt. In het kader van de operatie Marktwerking Deregulering en Wetgevingskwaliteit heeft een werkgroep zich gebogen over het kansspelbeleid en de casinomarkt. Teneinde inzicht te genereren heeft Research voor Beleid onderzocht of er bij consumenten behoefte bestaat aan de uitbreiding van het legale casinoaanbod, welke effecten daarvan op het gebied van verslaving, opbrengsten en criminaliteit zijn te verwachten en aan welke voorwaarden een eventuele uitbreiding van de casinomarkt gebonden zou moeten zijn. Dit rapport beschrijft de uitkomsten van dit onderzoek.