• Evaluatie van het model Jukebox 2 - plausibiliteit van de variabelen en verklaringsrelaties in het model

      Spapens , A.C.; Hoogeveen, C.E.; Tits, M. van (IVA Tilburg, 2001)
      Het WODC werkt aan verbetering van prognosemethoden via modelontwikkeling. In aansluiting op het ontwikkelde model Jukebox-1 voor meerderjarigen is, specifiek voor justitiële jeugdvoorzieningen, het model Jukebox-2 vervaardigd(de naam is afgeleid van JustitieKetenmodel). Voordat het model wordt toegepast voor het doen van prognoses diende een externe evaluattie te worden uitgevoerd naar de plausibilitiet van de verklarende variabelen en verklaringsrelaties in het model. Dit rapport is het verslag van de door IVA uitgevoerde evaluatie.