• Evaluatie van de voorlichting van Bureau VIA aan aspirant adoptieouders

      Wersch, S.F.M. van; Luijkx, K.G.; Pardoel, C.A.M.; Akker, P.A.M. van den; Feltzer, M.J.A. (medew.) (WODC, 2002)
      Doel van het onderzoek was zicht te krijgen op het proces en de resultaten van de voorlichting aan toekomstige adoptieouders, en te komen tot aanbevelingen om de voorlichting aan aspirant ouders te verbeteren op punten waar dat nodig, gewenst en mogelijk zou blijken.