• Cross-border voting in Europe - Final report

      Winter, J. (chairm.) (WODC, 2002)
      Dit onderzoek is bedoeld om de gebruiken bij, ervaringen met en juridische belemmeringen voor grensoverschrijdend stemmen in Europa te inventariseren en aanbevelingen te doen voor regelgeving op nationaal of Europees niveau.