• Scenariostudie capaciteitsbehoefte van justitiële inrichtingen opnieuw bekeken - Lessen voor de toekomst

      Moolenaar, D.E.G. (WODC, 2014)
      In augustus 2007 heeft het 'EIM Onderzoek voor Bedrijf en Beleid' in opdracht van het WODC een scenariostudie voor de capaciteitsbehoefte van justitiële inrichtingen uitgebracht (Hauw et al., 2007). Het EIM ontwikkelde in totaal acht scenario's, die werden doorgerekend met het Prognose Model Justitiële Ketens (PMJ) dat door het WODC is ontwikkeld en elk jaar gebruikt wordt om beleidsneutrale ramingen te maken. Deze korte studie bekijkt in hoeverre de diverse scenario's zijn uitgekomen. INHOUD: 1. Inleiding 2. Beschrijving oorspronkelijke scenario's 3. Resultaten EIM 4. Vergelijking met realisaties 5. Samenvatting en conclusie 6. Lessen voor de toekomst