• Haalbaarheidsonderzoek - Recidivecijfers op instellingsniveau

      Wartna, B. (red.) (WODC, 2013)
      Het WODC is gevraagd na te gaan onder welke voorwaarden het mogelijk is om recidivecijfers te genereren op instellingsniveau. Centrale vraag daarbij luidt hoe een periodieke, instelllingsspecifieke terugkoppeling van recidivecijfers onderdeel kan vormen van het kwaliteitsmanagement. Er is geconstateerd dat er geen een-op-een-relatie is tussen de kwaliteit van de geleverde zorg in de instelling en de hoogte van de recidive. Het risico dat bij de duiding van de cijfers het één tot het ander wordt gereduceerd moet worden afgedekt. Via dit haalbaarheidsonderzoek wordt uitgezocht hoe dit kan. Het onderzoek bestaat uit een technisch deel en een bestuurlijk deel waarin de bevindingen van een tweetal expertsessies en de analyse daarvan zijn opgenomen. INHOUD: Deel 1: Technisch rapport Deel 2: Expertsessies