• Inzicht in het presteren van de executieketen - Ontwikkeling van een monitor voor het meten van Kritieke Prestatie Indicatoren in de Executieketen

      Braak, S.W. van den; Netten, C.P.M.; Witzenburg, R. van (WODC, 2013)
      Dit zijn de voorlopige resultaten van het ontwikkelprojcet Monitor Kritieke Prestatie Indicatoren Executieketen. Het structureel meten van de vastgestelde Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI's) behelst het periodiek verzamelen, bewerken en presenteren van grote hoeveelheden data van verschillende ketenpartners. Om de KPI-monitor verder te ontwikkelen, zijn de volgende onderzoeksvragen beantwoord: - Welke data zijn nodig voor het berekenen van de resultaten op de KPI's? - Hoe dienen relevante data uit de verschillende bronnen ingelezen te worden? - Hoe worden op basis van analysedata de resultaten op de KPI's berekend? - Hoe dient de webinterface ingericht te worden?