• Het belang van beschermende factoren in de risicotaxatie van tbs-gestelden

      Nagtegaal, M.H.; Schönberger, H.J.M. (WODC, 2013)
      In dit onderzoek staan de volgende vragen centraal: Is het meenemen van beschermende factoren van toegevoegde waarde voor de risicotaxatie zoals deze plaatsvindt in de tbs-praktijk? Zo ja, op welke manier? Hierbij wordt onder ander het belang van beschermende factoren voor de behandelpraktijk en de relatie tussen beschermende factoren en de voorspelling van recidive onderzocht. Daarnaast wordt bekeken welke factoren mogelijk beschermend werken. INHOUD: 1. Inleiding en methode 2. Risicotaxatie 3. Beschermende factoren nader beschouwd 4. Factoren die beschermend werken 5. Samenvatting en conclusie