• Toezicht op zedendelinquenten - effectiviteit en veronderstelde werkzame mechanismen van vormen van toezicht

      Horst, R.P. van der; Schönberger, H.J.M.; Kogel, C.H. de (WODC, 2012)
      Momenteel is er een wetswijziging in voorbereiding om levenslang toezicht na intramurale behandeling bij tbs-gestelden die een zedendelict gepleegd hebben mogelijk te maken. Om tot een verantwoorde juridische vormgeving en inhoudelijke invulling van het voorgenomen langdurige extramurale toezicht te komen is het WODC gevraag een drietal onderzoeken te verrichten. De eerste twee onderzoeken zijn inmiddels gepubliceerd. Het betreft: (Wettelijke kaders voor langdurig of levenslang toezicht bij delinquenten in Engeland/Wales, Canada en Duitsland, 2011) en Kenmerken en recidivecijfers van ex-terbeschikkinggestelden met een zedendelict (2012). Dit laatste deelondezoek betreft de effectiviteit van vormen van toezicht en veronderstelde werkzame mechanismen die van belang kunnen zijn bij het inzetten van langdurig toezicht bij zedendelinquenten. INHOUD: 1. Algemene inleiding bij deel I, II en III 2. Inleiding Deel I 3. Werkwijze 4. Onderzoek naar de effectiviteit van toezichtprogramma's en elementen voor zedendelinquenten 5. Veronderstelde werkzame mechanismen van toezicht bij zedendelinquenten 6. Samenvatting en conclusies 7. Inleiding Deel II 8. Registratie- en notificatiewetgeving 9. Woonplaatsrestrictiewetgeving 10. Aandachtspunten in de literatuur 11. Samenvatting en conclusies 12. Inleiding Deel III 13. Elementen van gedragsbeïnvloeding en begeleiding bij toezicht 14. Elementen van controle of vrijheidsbeperking bij toezicht 15. Informatie-uitwisseling en samenwerking 16. Samenvatting en vergelijking met resultaten buitenlands onderzoek 17. Algemene slotbeschouwing bij Deel I, II en III