• De Wet afgeschermde getuigen in de praktijk

      Bokhorst, R.J. (2012)
      De Wet afgeschermde getuigen beoogt de bruikbaarheid van informatie afkomstig van inlichtingen- en veiligheidsdiensten in het strafproces te vergroten. Deze notitie bevat een korte beschrijving van deze wet en aanverwante strafrechtelijke bepalingen. Een recente uitspraak van de Hoge Raad, waarin gecasseerd wordt om reden dat de verdedigingsrechten bij het gebruik van AIVD-materiaal voor het bewijs, naar het oordeel van de Hoge Raad onvoldoende tot hun recht waren gekomen, komt aan de orde. Daarna volgt een bespreking van de bevindingen uit de interviews en wordt afgesloten met een conclusie. INHOUD: 1. Inleiding 2. De Wet afgeschermde getuigen 3. Rechtspraak 4. Bevindingen uit de interviews 5. Conclusie