• Effecten van de ISD-maatregel - technisch rapport

      Tollenaar, N.; Laan, A.M. van der (WODC, 2012)
      In Nederland is sinds oktober 2004 voor zeer actieve veelplegers (ZAVP's) van misdrijven de ISD-maatregel van kracht. Het doel van deze maatregel is criminaliteitsreductie door incapacitatie (onschadelijkmaking) en recidivereductie door middel van behandeling en resocialisatie. In deze studie is een quasi-experimentele onderzoeksopzet gebruikt om de effectiviteit van de ISD-maatregel afgerond in de periode 2004 tot en met 2008 in termen van recidivereductie en criminaliteitsreductie door incapacitatie te onderzoeken.