• Kenmerken en recidivecijfers van ex-terbeschikkinggestelden met een zedendelict

      Schönberger, H.J.M.; Kogel, C.H. de; Bregman, I.M. (medew.) (WODC, 2012)
      Dit rapport beschrijft de omvang, achtergrondkenmerken en recidivegegevens van tbs-gestelden met een zedendelict als indexdelict. Het indexdelict is het delict waarvoor de tbs-maatregel is opgelegd. Twee populaties zedendelinquenten komen aan de orde. De eerste populatie, de 'uitstroompopulatie', omvat degenen van wie de tbs-maatregel met dwangverpleging onvoorwaardelijk is beëindigd. De tweede populatie betreft de 'zittende populatie' tbs-gestelden met een tbs-maatregel met dwangverpleging. Deze laatste populatie omvat ook de tbs-gestelden met een longstay-indicatie. INHOUD: 1. Inleiding 2. Methode 3. Omvang, basiskenmerken en delictgeschiedenis van de populatie ex-tbs-gestelden met een zedendelict als indexdelict 4. Omvang en kenmerken van de zittende tbs-populatie met een zedendelict 5. Strafrechtelijke recidive van ex-tbs-gestelden met een zedendelict 6. Samenvatting, conclusies en bespreking van de belangrijkste resultaten