• Beoordeling Impactanalyse Kostendekkende Griffierechten

      Braak, S.W. van den; Croes, M.T.; Jong, P.O. de; Os, R.M.V. van; Voert, M.J. ter (WODC, 2011)
      Door het onderzoeksbureau Significant is een impactanalyse uitgevoerd voor een systeem van kostendekkende griffierechten. Het gaat daarbij om de mogelijke gevolgen van het invoeren van kostendekkende griffierechten op het keuzegedrag van groepen in de samenleving voor de wijze van geschilbeslechting. Het WODC is verzocht om de methode die Significant heeft gebruikt tussentijds te beoordelen en verbeterpunten aan te dragen. Dit is gebeurd door middel van een review over de conceptrapportage en een conferentie met deskundigen op 20 mei 2011. INHOUD: Deel 1: Een review van de conceptrapportage Impactanalyse Kostendekkende Griffierechten - S.W. van den Braak, P.O. de Jong, M.J. ter Voert 1A.. Inleiding 2A. De context van de impactanalyse voor wetgeving 3A. Een beoordeling van de in de impactanalyse gebruikte methoden 4A. Samenvatting en conclusies 5A. Literatuur - Deel 2: Verslag Conferentie Impactanalyse Significant - M.T. Croes, R.M.V. van Os 1A. Verslag Conferentie 2A. Aandachtspunten Conferentie 3A. Impactanalyse Significant