• De WODC-Recidivemonitor - 4e herziene versie

      Wartna, B.S.J.; Blom, M.; Tollenaar, N. (WODC, 2011)
      In deze 4e, herziene versie van de brochure wordt de methodiek van de WODC-Recidivemonitor beschreven. Van deze brochure is ook een Engelstalige versie beschikbaar. INHOUD: 1. Inleiding 2. Methodiek van de WODC-Recidivemonitor 3. Lopend en afgerond onderzoek 4. REPRIS 5. Dataleveranties