• De Wet opsporing terroristische misdrijven drie jaar in werking

      Gestel, B. van; Poot, C.J. de; Kouwenberg, R.F. (WODC, 2010)
      Op 1 februari 2007 is de ‘Wet ter verruiming van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terroristische misdrijven’ in werking getreden. Deze wet betreft een wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten ter verruiming van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terroristische misdrijven. Deze derde rapportage biedt inzicht in de wijze waarop de verruimde mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terroristische misdrijven in de praktijk worden toegepast. De rapportage bestrijkt de periode van een jaar, lopend van februari 2009 tot februari 2010. INHOUD: 1. Inleiding 2. Opsporing van terroristische misdrijven en het gebruik van de nieuwe wet 3. Opsporingsonderzoeken op grond van aanwijzingen (Titel Vb) 4. Opsporingsonderzoeken op grond van een verdenking (Titel IV en V) 5. Conclusie