• Evaluatie van justitiële (beleids)interventies - WODC-notitie

      Ooyen-Houben, M.M.J. van; Leeuw, F.L. (WODC, 2010)
      Het belang van evaluatieonderzoek voor beleid vormt een van de achtergronden van deze notitie. De tweede is dat bij de evaluatie van beleidsinterventies vragen spelen rond timing, relevantie of participatie van betrokkenen. Deze kwesties komen aan de orde. Tevens wordt een beknopte stand van zaken van het evaluatieonderzoek bij het WODC gepresenteerd. INHOUD: 1. Inleiding 2. Welke typen evaluatieonderzoek zijn er? 3. Wat houden de typen onderzoek in en tot welke conclusies kunnen ze leiden? 4. Een evaluatiebeleid voor Justitie: enkele stellingen