• Entiteitreconciliatie ondanks beperkte overlap door middel van objectgelijkenis - Casus 'Koppelen van persoonsgegevens zonder een gemeenschappelijke identificatie'

      Dijk, J.J. van (WODC, 2009)
      Het koppelen van informatiebronnen wordt in de huidige maatschappij steeds belangrijker. Dit onderzoek richt zich op het koppelen op bronnen op microniveau. Hierbij worden entiteiten, die naar hetzelfde object verwijzen, aan elkaar gekoppeld: entiteitreconciliatie. Als twee informatiebronnen objectgelijke entiteiten bevatten, dan is het waardevol om deze te reconciliëren. Hiervoor is gemeenschappelijke informatie (‘overlap’) nodig. Hierbij is het mogelijk dat de overlap in het bijbehorende entiteittype te beperkt is. De overlap bij andere gerelateerde entiteittypen kan dan worden ingezet. De centrale probleemstelling luidt nu: ‘Hoe kunnen objectgelijke entiteiten gereconcilieerd worden ondanks beperkte overlap?’ INHOUD: 1. Introductie 2. Achtergrond 3. Theorie 4. Casus 5. EROS 6. Resultaten 7. Conclusies en aanbevelingen