• Inventarisatie civielrechtelijke registraties

      Brouwers, M. (WODC, 2009)
      Het doel van de inventarisatie is om ervoor te zorgen dat gegevens uit de justitiële basisregistraties effectiever gebruikt worden en dat Justitie_organisaties vaker gebruik maken van elkaars gegevens. Een ander doel is ervoor te zorgen dat Nederland is voorbereid op de vraag om basisregisters op het Justitiedomein te verbinden binnen Europa (een van de prioriteiten van E-Justice). De onderzoeksvragen zijn:Welke justitiële en aan justitie gelieerde instanties spelen een rol in civielrechtelijke processen?Welke registratiesystemen worden door hen gebruikt en wat wordt hierin geregistreerd?Waar bevindt de registratie zich; wie is de eigenaar of beheerder; is de registratie toegankelijk?Zijn er relaties met andere systemen? INHOUD: 1. Inleiding 2. Opzet van de inventarisatie 3. De instanties en hun registratiesystemen 4. Dataplattegrond