• Toepasbaarheid van de PMJ-ramingsmethodiek op de Nederlandse Antillen

      Leertouwer, E.C.; Verhoeven, M.A. (WODC, 2006)
      Deze rapportage gaat in op de vraag: is het mogelijk om de Nederlandse ramingsmethodiek voor de justitiële keten toe te passen op de Antilliaanse situatie? Na een schets van de achtergrond van de criminaliteitsproblematiek en het strafstelsel op de Nederlandse Antillen, wordt de gevolgde aanpak en de methode beschreven, alsmede de beperkingen die zich daarbij voordoen. INHOUD: 1. Inleiding 2. Achtergrond 3. Aanpak en methode 4. Toekomstverwachting van de behoefte aan celcapaciteit 5. Bijlage