• Beter, anders en goedkoper - Een literatuurverkenning ten behoeve van het traject Modernisering Sanctietoepassing

      Wartna, B.S.J.; Baas, N.J.; Beenakkers, E.M.Th. (WODC, 2004)
      Doelstelling van het MST-project is het bieden van ondersteuning bij de visie-ontwikkeling voor het strafrechtelijke beleid en de modernisering van de strafrechttoepassing via literatuuronderzoek, research syntheses en secundaire analyses. In deze literatuurverkenning wordt verslag gedaan van een verkenning van de internationale onderzoeksliteratuur waarbij drie thema's centraal staan: 1. De effectiviteit van sancties, 2. Alternatieven voor detentie en 3. Effecten van versobering.