• Een preventieproject in Gouda - Eerste resultaten van een project voor Marokkaanse jongeren

      Terlouw, G.J.; Susanne, G. (WODC, 1990)
      In dit interimrapport wordt verslag gedaan van de eerste resultaten van een door het WODC uitgevoerd evaluatie-onderzoek inzake een preventieproject ten behoeve van Marokkaanse jongeren. Het rapport schetst een beeld van de organisatie van het preventieproject en van de projectactiviteiten. Tevens wordt de wijze waarop de Marokkaanse jeugd haar situatie beoordeelt, belicht en komen de criminaliteitsniveaus onder deze jongeren aan de orde. INHOUD: 1. Inleiding en vraagstellingen 2. Het preventieproject voor Marokkaanse jongeren 3. Opzet en methode van het evaluatie-onderzoek 4. De politiegegevens 5. Beschrijving van de self-reportgegevens 6. Leefsituatie en delictgedrag 7. Procesbeschrijving van het eerste projectjaar 8. Conclusies.