• Recidive 1997-2003 - Ontwikkelingen in het niveau van de strafrechtelijke recidive van jeugdige en volwassen daders

      Wartna, B.S.J.; Tollenaar, N. (WODC, 2006)
      Herhaling en uitbreiding van de meting van strafrechtelijke recidive onder jeugdige en volwassen daders die in de jaren 1997-2003 een straf of maatregel kregen voor het plegen van een misdrijf. Het onderzoek sluit aan op het rapport 'Recidive 1997', waarin alleen de daderpopulatie van 1997 werd gevolgd. Doel van dit deelproject van de Recidivemonitor is het beschrijven van de ontwikkelingen in de (strafrechtelijke) recidive die volgt op het opleggen van de belangrijkste categorieën van straffen en maatregelen. Deze rapportage is verschenen in de nieuwe serie: Fact sheet (nr. 2006-5).