• Terugkeer en MOB bij Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen - Landelijk beleid en lokale praktijk

      Kromhout, M.H.C.; Leijstra, Y.H. (WODC, 2006)
      Het onderzoek wordt uitgevoerd naar aanleiding van toezeggingen van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie aan de Tweede Kamer. Aanleiding voor deze toezeggingen was de zorg die in de Tweede Kamer leeft over het geringe aantal AMV’s dat terugkeert naar het land van herkomst en het grote aantal minderjarigen dat de laatste jaren ‘met onbekende bestemming’ is vertrokken. De probleemstelling van dit onderzoek luidt: Hoe vaak komen terugkeer naar het land van herkomst en vertrek met onbekende bestemming (MOB) vanuit de AMV-terugkeerunits voor en kan er een verband worden gelegd met de activiteiten die de betrokken organisaties uitvoeren om terugkeer naar het land van herkomst te bevorderen en MOB-gaan te voorkomen? Welke andere factoren, zoals de achtergrondkenmerken van de jongeren, hun terugkeermotivatie en praktische (on)mogelijkheden, spelen hierbij een rol? INHOUD: 1. Inleiding 2. Theorie en praktijk van het AMV-beleid 3. Literatuur op het gebied van terugkeer en MOB 4. Onderzoeksopzet 5. Vertrek en MOB in cijfers 6. Activiteiten van betrokken organisaties op het gebied van terugkeer en MOB 7. Kenmerken en houding van 21 AMV's 8. Conclusies en discussie