• Toezicht buiten de muren - Een systematische review van extramuraal toezicht op TBS-gestelden en vergelijkbare groepen in het buitenland

      Gestel, B. van; Knaap, L.M. van der; Hendriks, A.; Nagtegaal, M.H. (medew.); Bogaerts, S. (medew.); Kogel, C.H. de (medew.) (WODC, 2006)
      Dit literatuuronderzoek is hoofdzakelijk gebaseerd op publicaties over extramuraal toezicht, volgend op een intramurale straf of maatregel voor forensisch psychiatrische patiënten. Het is een inventarisatie van toezichtprogramma's, hun veronderstelde werkzame mechanismen bij de programma's en evaluatiestudies naar de programma's. Het toezicht kan in twee, elkaar niet uitsluitende, typen worden onderverdeeld. Het eerste type toezicht betreft vormen van aftercare en is mede gericht op resocialisatie en maatschappelijke reïntegratie. Het tweede type toezicht betref technisch toezicht, hieronder valt zowel het gebruik van technische observatiemiddelen (elektronisch toezicht, elektronisch volgsysteem, polygraaf) als het registreren van -met name- zedendelinquenten en het informeren van buurtbewoners (notification). INHOUD: 1. Inleiding 2. Methode van onderzoek 3. Aftercare 4. Technisch toezicht