• Niet-judiciële activiteiten van de Rechtspraak

      Croes, M.T.; Janssen, S.H.E. (medew); Dijkhoff, N. (medew.) (WODC, 2005)
      In samenwerking met de Raad voor de Rechtspraak is geïnventariseerd welke niet-judiciële taken bij rechtscolleges berusten en vastgesteld hoeveel tijd rechters en gerechtelijke ondersteuning aan deze taken besteden. Gekeken is o.a. naar adminstratieve activiteiten, advisering, beëdigingen, klachtrecht, tuchtrecht en commissies van toezicht. INHOUD: 1. Inleiding 2. Inventarisatie niet-judiciële activiteiten 3. Verdieping enkele niet-judiciële activiteiten 4. Recapitulatie en alternatieven 5. Samenvatting