• Psychische en lichamelijke pathologie bij een steekproef van 'blijvend delictgevaarlijke' forensisch psychiatrische patiënten

      Hartogh, V.E. den; Kogel, C.H. de; Bogaerts, S. (WODC, 2005)
      Dit onderzoek beoogt de kennis te vergroten over blijvend delictgevaarlijke patiënten. Daarnaast biedt het inzichten in de relatie tussen delictgevaarlijkheid en klinische stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en/of lichamelijke aandoeningen die relevant zijn voor het begrijpen en behandelen van een psychische stoornis en het daaruit voortvloeiende delictgevaar. Dit rapport is een vervolg op het rapport ‘Blijvend delictgevaarlijk – empirische schattingen en conceptuele verheldering’ (Onderzoek en beleid, nr. 226). INHOUD: 1. Inleiding 2. Psychische en lichamelijke pathologie en 'blijvende delictgevaarlijkheid' : een literatuurverkenning 3. Casusbeschrijvingen 4. Beveiliging en zorg voor 'blijvend delictgevaarlijke' patiënten met schizofrenie en persoonlijkheidsstoornissen 5. Lichamelijke problematiek bij 'blijvend delictgevaarlijke' patiënten 6. Samenvatting, conclusies en discussie