• Niet-rechterlijke actoren in de Rechtspraak van Nederland, Denemarken en Duitsland

      Janssen, S.H.E.; Croes, M.T. (WODC, 2005)
      Doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in de rol van niet-rechterlijke actoren in de rechtspraak in het buitenland. Onderzocht is of en, zo ja, op welke wijze, in Duitsland en Denemarken niet-rechterlijke actoren taken vervullen die in Nederland door de rechter worden uitgevoerd. Het gaat hierbij zowel om de uitoefening van judiciële als non-judiciële taken, tevens vormen delegatiepatronen (overdracht van taken van rechters aan ondersteunende ambtenaren) onderwerp van het onderzoek. INHOUD: 1. Inleiding 2. Nederland 3. Denemarken 4. Duitsland 5. Rechtspfleger elders